Биографија

Анђелковић Шегуљев М. Маја, рођена у  Београду, Савски венац, октобра 1966.

Запослена у  ОШ „Свети Сава“, Врачар, Београд

Контакт

Далматинска 9, Београд

maja.a.seguljev@gmail.com

II Образовање

ОШ „Бора Станковић“, Београд, 1981; Дванаеста београдска гимназија, Београд, 1985;

Филолошки факултет Универзитета у Београду, Југословенске и општа књижевност, Новинарство, Београд, 1990. године

Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд; Поступак остваривања фантастичног у прозном делу Милорада Павића, магистар филолошких наука, 1992. године

III Стручна звања

Предата документација за Самосталног педагошког саветника 2018. године.

 Водитељ обуке за наставу усмерену ка исходима,  2018. године

Педагошки саветник, 2015. године

Магистар филолошких наука 1992. године

Положен државни испит  1994. године

IV Радни однос

Тренутно ради као наставник Српске допунске школе у Словенији, у Марибору.

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Београд, наставник српског језика од 1995. године до 1996. године,  ОШ „Јелена Ћетковић“, Београд, наставник српског језика од 1995. године до 2015. године,

ОШ „Свети Сава“, Београд, наставник српског језика од 2015. године до данас.

IV.I Тренутно у Марибору, у Републици Словенији, од школске 2020/21. године.

Активности у Марибору:

Конкурс “Деца Србији” – 4 ученика, похваљени
Конкурс “Видовданска прича” – 4 ученика
Конкурс “Видовдан се воли и памти” – 4 ученика
Конкурс “Слово до слова и настаде прича нова” – 1. место, Перић Јована
“Васкршњи конкурс”:  учествовало 9 ученика, 2 похвале
“Читалачка значка” – учествовало 8 ученика предшколаца групно и двоје засебно, 10 похваљених “Свети Сава кроз слику и стих” – 16 учесника
“Свети Сава, принц и просветитељ” – 2 ученика  
Пројекти:
“Асоцијације”, организатор,
“Ускршњи конкурс”, сарадник, учесник
Манифестација: Светосавска приредба, аутор, организатор, реализатор
Медијска промоција: Припрема јавног часа за Светог Саву; аутор, организатор, реализатор
Манифестација: изложба ученичких радова на тему „Свети Сава кроз слику и стих“, у СПЦ у Марибору; организатор, реализатор
Приредба поводом Светог Саве: аутор, организатор
Заједнички часови са ученицима Драгане Шошкић – тема Марко Краљевић, аутор и учесник Свесрпски сабор – учесник
Креирање посебног сајта за материјале са часова на викс-сајту “Српски језик и књижевност”- аутор Креирање филмова о свим активностима у Марибору и објављивање на школској Јутјуб и Фејсбук страни-аутор и учесник
Промоција активности, аутор, организатор, реализатор
Објављен текст „Еро с онога свијета“ у „Просветном прегледу“, аутор
Медијска промоција допунске наставе српског језика у Месном парку у Марибору, 12. 6. 2021. Промоција допунске српске школе у Марибору 19. и 20. 6. 2021. са свечаном доделом ђачких књижица и похвалница.
Стручно усавршавање:
Састанак наставника допунске наставе у Словенији, 26. 5. 2021
Савремени изазови наставе 12. 6. 2021.
Републички зимски семинар за наставнике у дијаспори 22-28. 2. 2021.
Матерњи језик – неизбрисив део идентитета, 15. 4. 2021, конференција, представљање допунске наставе српског језика.

V Водитељ обука ЗУОВ-а  за Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења  објављена на листи програма од јавног интереса које је решењем број: 153-02-00027/2017-07 од 25. 12. 2017. године одобрио  министар.

Обуке су вођене 8. и 9. јуна, 29. и 30. јуна и планиране су за август 2019. године. Обуке су вођене 2. и 3. јула, 5. и 6. јула, 8. и 9. јула и 11. и 12. јула 2018. године.

Радионица Valuation and Monitoring the Sector Reform Contract for Education Reform in Serbia у организацији ЗУОВ-а одржана  3. 12. 2018.  у хотелу “Енвој”, Београд. 

VI Објављене монографије и чланци у каталогизованим зборницима радова са конференција са међународним учешћем и међународних конференција

Маја Анђелковић Шегуљев (2018) Рад са даровитом децом – нормативна решења и практичан рад, Друга међународно-стручна конференција „Даровитост, образовање и развој“, Удружење грађана Менса Србије и партнери, јул 2018. године

Маја Анђелковић Шегуљев (2013) Примена информационо-комуникационих технологија у образовању и реинжењеринг наставног процеса, Зборник радова са Националне конференције са међународним учешћем Реинжењеринг пословних процеса у образовању,  Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Факултет технолошких наука у Чачку, Алемпије Вељовић (уредио), Врњачка бања, SaTCIP, ISBN 978-86-7776-143-1, стр. 143 – 150.

Маја Анђелковић Шегуљев (2012) Промене и развој облика, структуре и међусобних односа међу словенским језицима на територији бивше СФРЈ, The Department of Slavic Linguistics and the Department of Slavic Literature, Sofia University St. Kliment Ochridski, Twelfth International Slavic Studies Conference, May 9th, 20154, Sofia, Bulgaria

VII Учешће у истраживањима и пројектима од националног значаја за унапређивање образовног система

На конкурсу ЗУОВ-а 2018. године „2000 дигиталних учионица“ добитник сам дигиталне учионице за ОШ „Свети Сава“.

Учешће у истраживањима и пројектима од националног значаја за унапређивање образовног система чији су носиоци Министарство просвете, науке и технолошког развоја:

Национална група за дигитално и онлајн учење и развој међупредметних компетенција са фокусом на информационо-комуникационе технологије – НГДО. НГДО  је основана  ради пружања подршке представницима Србије који учествују у Отвореном методу координације у области образовања и обуке Европске комисије и ради припреме предлога и докумената који се могу применити у систему образовања у Републици Србији под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја,  2015. године, улога: развој инструмената.

VIII Учешће у међународним пројектима

Маја Анђелковић Шегуљев, руководилац  награђеног пројекта: еТwinning platform Tell me your story, Erasmus+, земље учеснице: Србија, Словенија, Турска, Тунис, Румунија, Грчка, Италија, Литванија, 2015/16. Пројекат је добио Европску потврду квалитета, а сви учесници у пројекту су добили Националне потврде квалитета.

Maja Анђелковић Шегуљев, учесник пројекта Сви смо ми мали добровољци, We are all little volunteries, Microsoft Office partners, MIEExperts, 2015.

IX Сарадња са Мајкрософт офисом у оквиру пројекта „Партнери у учењу“:

Аутор текстова на блоговима Мајкрософта What’s Fresh and News Radar:

Maja Andjelkovic Seguljev, From Motivation to Creativity, News Radar, Microsoft Innovative Educator Experts’ blog, 2014.

Maja Andjelkovic Seguljev, Project Byblos and Its Apps, News Radar, Microsoft Innovative Educator    Experts’ blog, 2014.

Maja Andjelkovic Seguljev, Make Your Own Master Plan of Cooperation, What’s Fresh, Microsoft Innovative Educator Experts’ blog, 2014.

X Усавршавање на међународним курсевима

Maja Andjelkovic Seguljev, LA101x: Library Advocacy Unshushed, University of TorontoX, by edX, Faculty of Information, April 2015.

Maja Andjelkovic Seguljev, Creative Use of Tablets in Schools, European Schoolnet Academy, European Commission, Brussels, May, 2015.

XI Учешће на међународним такмичењима

Маја Анђелковић Шегуљев, History of Slovenian Literacy, Microsoft Partners in Learning Project, MIE title, Microsoft Office,   Београд,  2014. Рад се пласирао међу најбоље, са ознаком gold medal.

Maja Andjelkovic Seguljev, Ed2.0Work Competition, Integrating Web2.0&Apps in education and work, Transversal KA3 ICT Network project (Life long Learning programme). Reference 519057-LLP-2011-UK-KA3-KA3NW-Ed2.0Work,University of the West of Scotland, European Commission, 2015.

XII Конкурси

Конкурс „Едуке“ „Час за углед“, 2. место са часом „Интегративна метода у настави“, Београд, Србија, јул 2017. године

Републичко такмичење литерарних секција за основну и средњу школу, Прво место, Министарство просвете Републике Србије, Друштво за српски језик и књижевност Србије и Задужбина Десанке Максимовић, 2011. година

Републичко такмичење литерарних секција за основну и средњу школу, Друго место, Министарство просвете Републике Србије, Друштво за српски језик и књижевност Србије и Задужбина Десанке Максимовић, 2008. година

Буди иновативан – креирај саобраћајну безбедност, Прво место у Републици Србији, Социјална иновација у функцији креативне безбедности, под покровитељством Министарства за саобраћај, додељује Градска управа Града Београда, Секретаријат за саобраћај и Номцентар Београд, мај 2015.

XIII Уметничко стваралаштво

Самостална изложба Маја Анђелковић Шегуљев Морски снови, Галерија „Миљковић“, Београд, 19. новембар 2012.

XIV Представљање радова на стручним конференцијама

Радионица на 60. Републичком зимском семинару у организацији Друштва за српски језик и књижевност. “Како написати занимљив пројекат – размена идеја!” 2. 2. 2019.

Маја Анђелковић Шегуљев, Десет савета за одличан иТвининг пројекат, Међународна конференција Британског савета, Београд, 10. 2. 2017, http://www.britishcouncil.rs/new-technologies/speakers?page=5

Маја Анђелковић Шегуљев, Креирање и коришћење електронских база знања у настави, Национална конференција, Нови Сад, 23. 3. 2013.

Маја Анђелковић Шегуљев, Пројекат „Библос“,Смотра стваралаштва школских библиотекара у организацији Друштва школских библиотекара Србије, Београд, 22. Октобар, 2012. Године

Маја Анђелковић Шегуљев, Формално, неформално и информално образовање или пут по     синусоиди, Национална конференција Комуникација – интеракција – акција Друштва школских библиотекара, Београд, 2013. Године

Маја Анђелковић Шегуљев, Библиотека, мотивација и читање, Смотра стваралаштва школских библиотекара, друштво школских библиотекара, Београд,  2011. одине

XV Чланство у националним и међународним стручним удружењима:

Чланство у националним стручним удружењима: Удружење наставника „Доситеј Обрадовић“, Београд

Чланство у међународним асоцијацијама у области образовања: Microsoft Innovative Educator

Чланство у међународним стручним удружењима: ЕУНС, Београд

XVI Дипломе и награде током факултетског образовања:

Награда „Петар Колендић“ на катедри за дубровачку књижевност, 1987. године за рад о Андрији Качићу Миошићу.

XVII ИКТ у настави

Креирање „Учионице књижевности“ за ученике основне школе на адреси www.svetlostusrcu.wordpress.comwww.kreativnostnadelu.wordpress.com

У реализацији пројекта „Балканска трилогија“ ученици су подигли сајтове Историја словенске писмености и Балканско сазвежђе на Викс платформи.

XVIII Представљање нових алата у настави:

ЕТwinning –пројекат и процес, ОШ „Свети Сава“, 28. 11. 2016.

Skype class with Vietnam and Israel, 24th of November 2014.

Sway –Мостови, угледни час у ОШ „Јелена Ћетковић“, Београд, 15. мај 2014. године.

XIX Учествовање у креирању нових база знања:

Покретање Видеопедије у сарадњи са  БОШ – Београдском отвореном школом.

Маја Анђелковић Шегуљев, Подне, На Дрини ћуприја, Описивање и Све ће то народ позлатити, Министарство културе и информисања Републике Србије, Београд, 2014.

XX Радови у базама знања:

Маја Анђелковић Шегуљев, Пејзаж, Дигитални час 3, Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Београд, децембар 2015.

Маја Анђелковић Шегуљев, Историја словенске писмености, Дигитални час 2012/13, Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Београд, мај 2013.

Маја Анђелковић Шегуљев Портрет Дигитални час 2, Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Београд, април 2012.

Маја Анђелковић Шегуљев, Сви смо ми савремени Робинзони, Креативна школа, Завод за унапређење образовања и васпитања, Београд, 2014. (у конкуренцији за прво место).

Маја Анђелковић Шегуљев, Балкански ратови, Креативна школа, Завод за унапређење образовања и васпитања, Београд, 2013. (у конкуренцији за прво место).

Маја Анђелковић Шегуљев, Покосовски циклус, Креативна школа, Завод за унапређење образовања и васпитања, Београд, 2012.

Маја Анђелковић Шегуљев, Срби у 18. веку, Креативна школа, Завод за унапређење образовања и васпитања, Београд, 2010.

Маја Анђелковић Шегуљев, Срби у 13. веку – Стеван Првовенчани, Креативна школа, Завод за унапређење образовања и васпитања, Београд, 2009.

Маја Анђелковић Шегуљев, Косовска битка, Креативна школа, Завод за унапређење образовања и васпитања, Београд, 2007.

Маја Анђелковић Шегуљев, Побољшајмо свест о себи и свет око себе, ОДС Национално такмичење 2015, Open Discovery Spacе и Универзитет Метрополитан, Београд, 2015.

Маја Анђелковић Шегуљев, From Motivation to Creativity, ОДС Национално такмичење 2015, Open Discovery Spacе и Универзитет Метрополитан, Београд, 2015.

Маја Анђелковић Шегуљев, Мостови Иве Андрића, ОДС Национално такмичење 2015, Open Discovery Spacе и Универзитет Метрополитан, Београд, 2015.

XXI Организација културних догађања

Маја Анђелковић Шегуљев, Дани европске баштине 2014, European heritage days, supported of the Council of Europe and the European Commission, Градска управа Града Београда, Секретаријат за привреду,  новембар 2014.

Маја Анђелковић Шегуљев, Дани словенске писмености, ОШ „Јелена Ћетковић“, Београд, новембар 2013.

XXII Учешће у културним дешавањима

Маја Анђелковић Шегуљев, „Светлост Светога Саве“, Храм Светога Саве поводом прославе школске славе, 24. 1. 2017. године, Телевизија „Храм“, https://www.youtube.com/watch?v=qEU9y2YGHOY

Маја Анђелковић Шегуљев, Ћирилица пише срцем, радионице Најлепше речи српског језика и Упознај свој језик, Завичајно удружење Срба „Коријени“, Сомбор, Друштво за српски језик и књижевност, Подружница Сомбор, Вукова задужбина, Подружница сомбор и Коло српских сестара, Подружница Сомбор, Сомбор, мај 2015.

Маја Анђелковић Шегуљев, Мали човек у Великом рату, Удружење наставника „Доситеј Обрадовић“, Београд, 2015.

XXIII Пројекти реализовани са ученицима:

„Небеска река“  Гроздана Олујић – комбинована метода, 23. децембар 2016.

„Најлепше речи српског језика“ – радионица – 13. новембар 2015. године

„Балкански ратови“ – интегративна метода, огледни час са професором историје Драганом Мишић и професором веронауке Данком Шпехар, 12. март 2008. године

„Предложи књигу свом другу“ – комбинована метода, 12. новембар 2016. године

„Стиже пролеће“ – драматизација, 14. 5. 2011. Године

„Бранко Ћопић са нама“ – драматизација, подигнут веб-сајт у такмичењу за „Оштро перце“, 2014. Година

„Интернет некад и сад“ – драматизација за Дан школе, 10. мај 2016. године

„Упознај се са лепотом свога писма“ – калиграфија, комбинована метода, 21. 5. 2013. године

„Употреба мобилних телефона у настави“

XXIV Објављена радна свеска за српски језик

Маја Анђелковић Шегуљев, Збирка задатака из српског језика за пети разред основне школе, Удружење наставника „Доситеј Обрадовић“, Београд, 2011, 174 стр, UDK 37.016:811.163.41(075.2)(076) ISBN 978-86-913541-2-0 COBISS.SR-ID 187812108. Тираж:100, Рецензенти: доц.др Александар Милановић, Филолошки факултет у Београду, ас.мс Дина Томић, Филолошки факултет у Београду, Даниела Стефановић, професор српског језика у Основној школи „Јелена Ћетковић“ у Београду

Ученици на такмичењима у току 2016/17. године

Лазар Видић, 8/2, 2. место на окружном такмичењу, граматика

Андреа Плазинић, 8/2, 2. место на општинском, 3. на окружном, књижевност

Ника Московљевић, 5/3, 2. место на општинском, 2. место на окружном, граматика

Матеја Московљевић, 5/3, 2. место на општинском, 1. место на окружном, граматика