Падежи

 

ПАД

СЛУЖБА ЗНАЧЕЊЕ ПРИМЕР
Н.

ко, шта

субјекат

субјекат

субјекат

именски део предиката

именски део предиката

Вршилац радње

Носилац особине/стања

Именовање

именовање

 

особина/стање

Милан учи историју.

Дан је веома леп.

Ја сам Марија.

Ти си ученик

 

Дан је леп. Ја сам срећан.

Г.

од кога

од

чега

(бежиш)

атрибут

прави објекат

неправи објекат

ПОВ

 

ПОВ

ПОМ

 

 

ПОНамеру

 

ПОН

ПОУ

Присвојни, посесивни

Деони, партитивни

Деони, партитивни

Време

 

Време

Место

 

 

Намера

 

Начин

Узрок

Ово је друг мога оца.

Донео је хлеба и воћа.

Напили смо се хладне воде.

Прошле године смо били на планини.

Руковали су се пре утакмице.

Испред куће смо засадили велико дрво.

Отишли смо у бању ради лечења.

Испраћен је без жаљења.

Гране су се савијале од крупних плодова.

Датив

коме, чему (дајеш)

Неправи објекат

ПОМ

 

Намена

Усмереност

 

Рекао сам свима истину.

Вратио се кући.

 

Акуза-тив

кога, шта (видиш)

Прави објекат

 

ПОВ

ПОМ

ПОВ

ПОН

 

Трпилац (предмет) радње

Време

Место

Време

Начин

 

Урадила је домаћи задатак.

 

Годину дана је учила клавир.

Стави књиге на сто.

Враћам се за минут.

Рекао је то кроз смех.

 

Вокатив

Хеј!

 

 

 

Субјекат

обраћање, скретање пажње, дозивање

 

вршилац радње

Знаш ли ти, моја сестро драга, да сам успео

 

Вино пије

Краљевићу Марко.

Инстру-

ментал

С киме,

чиме

 

ПОС

ПОН

ПОМ

ПОВ

 

ПОД

 

ПОН

ПОМ

 

Средство

Начин

Место

Време и мера

 

Друштво

 

Начин

Место

 

Идемо колима.

Запретио је шапатом.

Шетамо се обалом реке.

Суботом и недељом учимо граматику.

Пође човек са женом и са кћери.

Говори са дубоким убеђењем.

Стајали су пред кућом.

 

Локатив

О коме, о чему

ПОМ

ПОВ

ПОН

Неправи објекат

Место

Време

Начин

Предмет разговора

Шетамо се по граду.

Идемо у августу на одмор.

Поступи по наређењу.

Договорили смо се о раду.