Глаголски облици

Сви наставци којима се само мења облик речи, и она сама мења по роду, по броју, по падежима, сви су они граматички наставци за облик речи.

Наставци којима се изводе лица код глаголских облика  зову се лични наставци или наставци за лица.

Дакле, девојчица, а је наставак за облик,

Девојчици, последње и је наставак за падежни облик,

Девојчице , последње е је наставак за облик, за множину.

Глаголи имају и наставке за облик и наставке за лица:

Аорист:

Прочита – х  – /      Прочита – с – мо

Прочита -/  – /         Прочита – с – те

Прочита – / – /        Прочита – ш  -е ( овде је било с+је, па је

дошло до јотовања)

Овде имаш две врсте наставака: наставци за облик су први, за облик речи: Х, /,/,с,с,ш.

Наставци за лица: /,/,/, мо, те, е

Или:

Рек – ох-  /           Рек – ос – мо

Рек –   / –  е           Рек – ос – те

Рек –  /   – е            Рек – ош – е

Овде такође имамо двојне наставке: наставци за облик су :

Ох,/,/, ос, ос, ош

Наставци за  лица су : /, е,е,мо,те, е

Или .

Јежђ – ах -/             јежђ –ас- мо

Јежђ – аш- е            јежђ –ас – те

Јешжа-аш- е            јежђ-ах – у

Овде су наставци за облик речи: ах, аш, аш, ас, ас, ах ( извршена палатализација )

Наставци за лица су : /, е, е, мо, те, у

Или у императиву:

Чита- ј – /           чита – ј – мо

Чита – ј-  те

Наставци за облик овде  је је, а за лица: /, мо, те

Или:

Леп – лепа

А је наставак за ?

Леп дечак – лепи дечаци

И је наставак за ?

Леп џемпер – лепи џемпер

И је наставак за?

леп – и

леп – им

леп – их

Ово су све наставци за облик речи, пошто придев мењамо по падежима.

А ово:

Трести  у имперфекту:

Трес  – ијах  – /               —-      трес  – ијас-   мо

Трес   -ијаш –  е                         трес  – ијас- те

Трес  – ијаш –  е                         трес   – ијах – у

Дакле, наставци за облик имперфекта су ијах, ијаш, ијаш, ијас, ијас, ијах.

Наставци за лица су :/ , е,е, мо, те, у

 

Мало подсећање:

Prezent od pasti je padnem,  od pući puknem, od leći legnem

Nastavci za građenje aorista : ako se aorist gradi od inf. O. I nastavaka, onda je:

Od reći infin. O. Rekoh – oh = rek, pa je nastavak za aorist oše, a ne še.

Od dočekati, aorist je dočekasmo, inf.o. dočeka, pa je nastavak smo.

Od doći aorist je dođoše, inf. O je dođoh – oh = dođ, pa je nastavak oše.

Baci nema nastavak, jer je inf.o. od baciti baci…

dubleti glagola poginuti, potegnuti, okliznuti se, skinuti, stisnuti:

Poginuh i pogiboh, potenuh i potegoh, okliznuh i oklizov, skinuh i skidoh, stisnuh i stisoh

Imperfekat od živeti je življah, življahu, ( jotovanje – živ+jah, druga vrsta jotovanja, b, p, m, v +j 0 b,p.m,v +lj)od jezditi ježđah, ježđahu. Čim je nastavak jah, mora biti jotovanja.

za imperativ 3.l.j i 3.l.mn. može da se upotrebi oblik prezenta sa rečcom neka, ali to nije imperativ, nego prezent sa rečcom neka…

Nastavci za imperativ:

Ako se gradi od 3.l.mn. prezenta, kome se oduzmu nastavci za prezent i dodaju nastavci za imperativ, oni glase: čekaju – ju = čeka  +j, jmo, jte. Ili

Videti – vide – e = vid +i, imo, ite. Nema nastavka ajmo… nikad

Glagolski prilog sadašnji  Ili prošli glagola prodati, prodavati, saznati, saznavati glasi?

 

Od vrsta reči, brojevi:

Od triju devojaka, dajem trima devojkama, sa i o trima devojkama

Od triju momaka, dajem trima momcima, sa i o trima momcima

Od četirju momaka, dajem četirma momcima, sa i o četirma momcima.

O d četirju devojaka, dajem četirma devojkama, sa i o četirma devojkama

Umesto ovoga, u savremenom jeziku se koristi nominativ broja sa imenicom u genitivu jednine:

Od tri devojke,  o četiri momka.

Neobično…

Odradi još vrste reči do kraja, pa  da idemo dalje… Zdravo!