Пасив

ПАСИВ

 

У актив спадају сви глаголски облици које уобичајено користимо и које сте учили. Пасив је њихово пасивно стање, зове се трпно стање или пасив.

 

Пасив се гради од помоћних глагола јесам, бити, и трпног глаголског придева.

Или

Од радног придева са повратном заменицом се:

Врата су затворена.

Врата су се затворила.

Разлике  између безличних и пасивних реченица: у безличним нема субјекта, а предикат је у 3. л. Јед. Средњег рода и у повратном облику.

У пасивним реченицама постоји граматички субјекат (који трпи радњу) предикат је прелазни глагол који се слаже са субјектом и има рефлексивну речцу се.

 

На пример:

Данас се купује у дисконтима,којих некад није било.

Каква је ово реченица?

Данас се купују дискови, којих некад није било.

А ово?

 

Опште правило је да, када се гради пасив, глагол бити мора бити у оном времену у коме је време у активној реченици и плус трпни глаголски придев.

Дакле, ако је активна реченица:

Уплаших се.

Пасивна ће бити: глагол бити у аористу + трпни гл. Придев.

А то звучи: ја бих уплашен.

1.Испиши пасив глагола уплашити свих глаголских облика.

 

2.Препиши пасивне облике глагола :

У читавом округу били су разрушени путеви, мостови и железничке пруге, срушен је вијадукт код црног потока. Друмови су били закрчени тешким стаблима која су срушили партизани. На једном од тих друмова био је дочекан немачки камион и уништен заједно са војницима који су се у њему возили, заплењена су три пушкомитраљеза, неколико пушака и муниције.

У овим борбама ослобођено је неколико ухапшених сељака, а биће ослобођени и остали који се овде налазе јер су непријатељи притешњени и принуђени су да се сви боре, а нико од њих више не пази на заробљенике.

 

У пасивним реченицама објекат активне реченице постаје субјекат пасивне реченице.

 

Купио сам ауто.

Кола су купљена.

Кола су субјекат.