“О народним певачима” Вук Стефановић Караџић

Уводни део часа

Материјално-психолошка припрема: подсећање на рад и значај ВСК.

Прочитати текст, податке о писцу, одредити значења непознатих речи.

Главни део часа

Тема: одлике и посебности сваког народног певача.

Врста епског дела: из предговора “Српским народним пјесмама”.

Историјска основа: ВСК је сакупљао народне песме.

Тематске целине – композициона анализа:

1) Тешан Подруговић

2) Филип Вишњић

3) Старац Милија

Идеја дела: певање песама је уметност.

Задатак – пронаћи оно што је карактеристично за певање народних певача.

Завршни део часа

Опште карактеристике прозног дела, идејно и тематско повезивање са већ обрађеним текстовима.