“Српски рјечник” Вук Стефановић Караџић

 

Уводни део часа

Материјално – психолошка припрема: подсећање на рад и остварења ВСК.

Прочитати текст, податке о писцу, одредити значења непознатих речи.

Главни део часа

Тема: подаии о првом “Српском рјечнику” и одломак из њега.

Врста епског дела: речник.

Тематске целине – композициона анализа:

1) основни подаци о рјечнику.

2) примери

Завршни део часа

Опште карактеристике прозног дела, идејно и тематско повезивање са већ обрађеним текстовима.