Грађење речи и наставци за облик речи

 

Наставци за облик речи

 

Сви наставци којима се само мења облик речи, и она сама мења по роду, по броју, по падежима, сви су они граматички наставци за облик речи.

 

Наставци којима се изводе лица код глаголских облика  зову се лични наставци или наставци за лица.

 

Дакле, девојчица, а је наставак за облик,

Девојчици, последње и је наставак за падежни облик,

Девојчице , последње е је наставак за облик, за множину.

 

Глаголи имају и наставке за облик и наставке за лица:

 

Аорист:

Прочита – х  – /      Прочита – с – мо

Прочита -/  – /         Прочита – с – те

Прочита – / – /        Прочита – ш  -е ( овде је било с+је, па је

дошло до јотовања)

Овде имаш две врсте наставака: наставци за облик су први, за облик речи: Х, /,/,с,с,ш.

Наставци за лица: /,/,/, мо, те, е

 

Или:

 

Рек – ох-  /           Рек – ос – мо

Рек –   / –  е           Рек – ос – те

Рек –  /   – е            Рек – ош – е

 

Овде такође имамо двојне наставке: наставци за облик су :

Ох,/,/, ос, ос, ош

Наставци за  лица су : /, е,е,мо,те, е

 

Или .

 

Јежђ – ах -/             јежђ –ас- мо

Јежђ – аш- е            јежђ –ас – те

Јешжа-аш- е            јежђ-ах – у

 

Овде су наставци за облик речи: ах, аш, аш, ас, ас, ах ( извршена палатализација )

Наставци за лица су : /, е, е, мо, те, у

 

Или у императиву:

 

Чита- ј – /           чита – ј – мо

Чита – ј-  те

Наставци за облик овде  је је, а за лица: /, мо, те

 

Или:

 

Леп – лепа

А је наставак за ?

Леп дечак – лепи дечаци

И је наставак за ?

Леп џемпер – лепи џемпер

И је наставак за?

 

леп – и

леп – им

леп – их

Ово су све наставци за облик речи, пошто придев мењамо по падежима.

А ово:

Трести  у имперфекту:

 

Трес  – ијах  – /               —-      трес  – ијас-   мо

Трес   -ијаш –  е                         трес  – ијас- те

Трес  – ијаш –  е                         трес   – ијах – у

 

Дакле, наставци за облик имперфекта су ијах, ијаш, ијаш, ијас, ијас, ијах.

Наставци за лица су :/ , е,е, мо, те, у