Падежна синонимија

Језик

Језик је систем у коме се језичке јединице повезују на одређени начин. 0-р-л-о-в-и

Глас је основна језичка јединица која не носи см исао. Проучавањем гласова бави се фонетика.

Морфема је наставак за грађење или наставак за облик, њеним проучавањем се бави морфологија.(грађењем речи се бави морфологија), као и падежним облицима, бројем и родом, лицима променљивих врста речи… орл-ов-и ран-о лет-.е

Реч је виша језичка јединица настала комбиновањем гласова. Орлови – рано- лете. Проучавањем речи и синтагми се бави синтакса.

Синтагма је виша језичка јединица настала комбиновањем речи. Рано – лете

Реченица је виша језичка јединица настала комбиновањем речи и  синтагми. Орлови рано лете

 

Све речи једног језика чине лексику. Све ове језичке јединице су на једном језичком нивоу – лексичком.

Правила за комбиновање језичких јединица у језику називају се граматика.

 

Обнови поделу језика, поделу словенских језика: западнословенски, источнословенски и јужнословенски.

Језици националних мањина су албански, мађарски, словачки, румунски, русински, бугарски, турски, ромски.

Албански језик јесте индоевропски, али је несродан другим индоевропским језицима.

Мађарски припада групи угро-финских језика .

Словачки и русински припадају западнословенској групи. Словаци пишу латиницом, а Русини ћирилицом.

Румунски припада романској групи, латинициа.

Бугараски припада јужнословеннским језицима, ћирилица,

Турски није индоевропски, латиница.

Ромски је индоевропски, из Индије потиче, пише се латиницом.

Предлошко-падежна конструкција  је комбинација падежа са предлогом: са мамом, у кући.

Падежна синонимија: предлошко-падежне конструкције које имају исту службу и исто значење:

– квалитативни генитив и квалитативни инструментал

На пример: Био је то леп момак, плаве косе.

Био је то леп момак, са плавом косом.

 

Различите врсте месних значења_- служба ПОМесто

Место почетка кретања

Место налажења – место на коме се нешто налази
Место завршетка кретања или правац кретања

Путања кретања

 

Место почетак кретања означава се генитивом с предлозима од, из, са

На пример: слика је пала са зида. Одвојила се од зида

 

Место налажења је означава локативом са предлозима у, на, о, по, инструменталом с предлозима пред, за , над, под, међу, и генитивом с предлозима порек, крај, код , близу, испред, иза, изнад, испод, између. Ови се падежи употребљавају уз глаголе мировања, али и уз друге глаголе чија се радња од почетка до краја одвија на једном месу.

Упозорење: пошто предлози у, на, о иду и са локативом и са акузативом, а предлози пред, за, над, под, мешу иду и са инструменталом и са акузативом, води рачуна о значењу глагола.

Он  седи у  кући. Он је пред кућом. Он је код куће.

 

Место завршетка кретања или правац кретања:

Означава се акузативом с предлозима у, на, о, пред, за, над, под, међу, дативом с предлозима према, ка, и генитивом с предлозима

 

Дошао у у кућу, иде ка кући, отрчаће до куће.

Путања кретања означава се  генитивом с предлозима, акузатив с предлозима уз, низ, кроз, инструменталом без предлога и локативом с предлогом по.

 

Шета се по кући, пролази кроз кућу, шета се имањем.