Изражајно рецитовање

Правила изражајног рецитовања:

  1. Ако вас слушам, а не знам језик, треба да препознам осећања. Пренесите осећања својим гласом, ритмом, паузама, тоналитетом.
  2. Паузе су подједнако важне, ако не и важније од текста.
  3. Уживајте у тексту док га говорите. Само ће тако бити довољно добро изрецитован.
  4. Говорите гласно, јасно, отварајте уста, наглашавајте речи. Будите смели као поезија коју говорите.
  5. Устаните, исправите се, држите руке уз себе и дочарајте дубином својих осећања исказаних гласом свет песме у коју сте нас одвели.
  6. Само ће тако песма говорити и у ваше име.
  7. Изаберите песму, или дајте свој предлог.

Песме су преузете са сајтова https://www.poezijanoci.com/

https://www.poezijasustine.rs/srpski-pesnici-i-srpska-poezija.html . Хвала!