“Ропство Јанковић Стојана”

Тема текста: Јанковић Стојан се враћа из ропства у прави час да спречи растурање своје породице.

Циклус: ускочки.

Тематске целине:

  • Увод – Смиљанин Илија и Јанковић Стојан су у ропству преко девет година, и тек тада успевају да побегну. Стижу управо пред свадбу невесте Јанковић Стојана за другога, јер од њега није било гласа преко девет година.
  • Заплет – Јанковић Стојан прво сусреће своју мајку, која у винограду тугује за сином и снајом: тужбалица метафором исказана.

“Ој, Стојане, јабуко од злата,

мајка те је већ заборавила,

снаје Јеле заборавит нећу

– снао Јело, неношено злато!”

Тугује за сином, али и зато што је породица остала без наследника, а снаја је све време ту, у кући. Стојан јој се не представља, а она га не препознаје. Казује му да се снаја Јелена удаје.

  • Врхунац или кулминација – на свадби је сопствене супруге и пева. Ту песму разуме супруга и прво јавља сестри. Сестра има право да му прва приђе и поздрави га:

 

“Вила гњиздо тица ластавица,

вила га је задевет година,

а јутрос га поче да развија;

долети јој сив-зелен соколе

од столице цара честитога,

па јој не да гњиздо да развија.” (алегорија)

 

  • Перипетија – Стојан удаје своју сестру уместо своје супруге. „Лако ћемо ако јесмо људи“…
  • Расплет – када се представио мајци, она није издржала супротстављена осећања туге и радости и умрла је.

Ликови: Јанковић Стојан је пример ускока који се бори за очување своје породице, храбар, частан и поносан.

Стилски поступци: алегорија у причи о соколу и соколици и метафора Стојан је јабука од злата.

Идеја текста: породица је светиња и мора се чувати.