Хајдучки циклус

Ове песме опевају хајдучке подвиге у доба робовања под Турцима. Хајдуци су пружали отворени отпор Турцима,  светили  су се за њихова насиља над рајом, напуштали своје домове, одлазили у шуме и одатле нападали Турке. Хајдучких дружина је било највише у периоду од 16. до 18. века. Неке су се одржале и до почета 19. века. У песмама је највише опевана дружина Старине Новака  која је ратовала на планини Романији. Осим Новака, песме опевају и подвиге хајдука Новаковић Грујице (Дијете Грујица), Дели Радивоја и Дели Татомира.

На територији Боке Которске ратовала је дружина Баје Пивљанина.

Стари Вујадин и Мали Радојица спадају међу најлепше песме.