“Мали Радојица”

Тема текста: ослобађање и освета Малог Радојице.

Циклус: хајдучки.

Тематске целине:

  • Увод – Бећир- ага је ухватио Малог Радојицу и слави. Бећир-агиница не верује да је умро тако лако у тамници и наређује да га муче. Лукавија је од Бећир- аге.Мали Радојица налази начин да изађе из затвора
  • Заплет – Бећи- агиница ставља Малог Радојицу на муке – ложи му ватру на прсима, стављају му змију на груди и ударају клинове под нокте. Све ове физичке муке је Раде издржао.
  • Врхунац или кулминација – Доведена је Хајкуна девојка да игра над њим. Није издржао, осмехнуо се, а Хајкуна га је покрила марамом. Његова младост и осећања су надјачала страх од смрти.
  • Перипетија – Хајкуна, кћи Бећи- аге моли оца да га одведу, закопају. Бећир- агиница наређује да буде бачен у море. Хајкуна поштује изузетност јунака
  • Расплет – свети се Бећир- аги – убија га. Бећир- агиницу мучи а девојку Хајкуну, која га је спасила, венчава.

Ликови: Мали Радојица је реално приказан лик, јунак који све муке издржава, али поглед и игру лепе девојке не може. Пркосан је и храбар, осветник и борац за бољи живот српског народа. Бећир агиница је мудрија и лукавија од аге, који попушта својим жељама да руководе разумом и лако поверује да је Раде умро тако лако.

Стилски поступци: стални епитети. 

Словенска антитеза је стилска фигура која се јавља у словенским лирским и епским песмама, још се назива развијено поређење по супротности и састоји се из три дела. Из питање, негативног одговора и позитивног одговора., градација, стални епитети.

 Порука текста: хајдук мора имати снаге да издржи све муке и невоље, увек спреман на жртву и на отпор.

Идеја текста: укаљана част хајдука се мора осветити. хајдук мора имати снаге да издржи све муке и невоље; увек спреман на жртву. Увек је спреман за отпор.