“Старина Новак и кнез Богосав”

 

Тема текста: разговор Старине Новака и кнеза Богосава о разлозима због којих је Старина Новак у хајдуцима.

Историјска основа текста: однос Турака према српском народу.

Циклус: хајдучки.

Тематске целине:

  • Увод – Кнез Богосав се распитује за разлог одласка Старине Новака у хајдуке.
  • Заплет – градио је Смедерево за Јерину, није имао чиме да плати порез, па је побегао. Српски властелини су израбљивали српски народ надничењем, народ је тада имао обавезу да ради на зидању градова, посебно је Ђурађ морао саградити Смедерево јер је изгубио Београд. Ипак, Новаку смета што ништа зарадио није за три године.
  • Врхунац или кулминација – турски младожења је хтео да се забавља и јуначи борбом са српским момком, па га је Старина Новак убио и узео му новац. Старина Новак не жели више да трпи насиље.
  • Перипетија – сватови су уплапено гледали, а Старина Новак је отишао.
  • Расплет – већ четрдесет година је хајдук и не жали се:

“а кадар сам стићи и утећи

и на страшну мјесту постојати;

не бојим се никога до бога.”

Ликови: Старина Новак се бори против неправди  са којом је суочен српски народ.

Стилски поступци: стални епитети

Идеја текста: побуна против неправде је часна и поштена.Човек треба увек да се бори против неправде.