“Кујунџија и хитропреља”

Врста лирике: посленичке народне песме

Мотивске целине:

  1. Опис два града, «два златна рога од јелена», кроз словенску антитезу.
  2. Јанко подстиче Јану на надмудривање и такмичење (мотив сличан новели «Дјевојка цара надмудрила»). Иза таквог надмудривања осећа се љубав. Јанко и Јана су брат и сестра, полубогови, потомци словенског бога Вида, Световида.
  3. Јанин одговор је такође мудар и такмичарски. Као и свака посленичка песма, има елементе љубави и такмичења.

Стилске фигуре: епитети, словенска антитеза, контраст.

Стилски поступци – дијалог.