“Наджњева се момак и девојка”

Рад је потреба, а када је потребно на селу урадити велике послове, сазива се моба – групни рад. Сви долазе на мобу и певају се песме које прате ритам рада: жетелачке, чобанске, рибарске.

 

Тема текста: наджњевају се момак и девојка.

Мотивске целине:

1)         Такмичење младића и девојке у раду на пољу.

2)         Такмичење младића и девојке у весељу – сви су заслужили да се одморе. Девојка је носилац лепог расположења

3)         Момак сутрадан ујутру спава, девојка ради – девојке су вредне, жене много раде у нашем друштву и њихов посао треба ценити.

Идеја: ова песма својим текстом подстиче брже обављање посла.

Верификациона анализа: три строфе од по три стиха – терцине.

Врста лирике: посленичке песме или песме о раду су врста народних лирских песама које се певају у току обављања неког посла. Зашто баш младић и девојка? Ова песма има елементе љубавне поезије.