“У Милице дуге трепавице” или “Српска девојка”

Лирске песме у Вуковим збиркама немају имена, већ се називају и цитирају према првом стиху. Тако ова песма почиње стихом “У Милице дуге трепавице” и вероватно је под тим именом знате из Музичког, али јој је састављач Читанке дао назив.

 

Живот у Србији. Девојке су тихе, повучене.

 

Тема текста: изглед и особине српске девојке.

Мотивске целине:

  • Опис девојке: дуге трепавице значе стидљивост и скромност, румене јагодице здравље, бело лице понос и лепоту, црне очи мудрост.
  • Младић сакупља коло девојака да би видео очи Милице. Очи су огледало душе. Младић жели да упозна њену душу.
  • Муње су засевале по облаку и све девојке су погледале горе, само Милица не.
  • Питање девојака упућено Милици.
  • Одговор Миличин: ”Нит сам луда, нит одвише мудра, нит сам вила да збијам облаке, већ ђевојка да гледам преда се”.

Идеја: свака српска девојка треба да буде као Милица: мудра, стидљива, скромна, лепа, али и свесна свог положаја, своје вредности, поносна и сигурна у себе. Миличине особине сазнајемо из њеног изгледа, али и из понашања и говора.

Примењени стилски поступци: епитет.

Врста лирике: љубавна лирска поезија је врста народне поезије у којој се пева о љубави двоје младих.