“Љубавни растанак”

Љубавни растанак

Тема текста: туга младића и девојке због растанка. Цветови у башти су  младић и девојка који заједно одрастају.

Мотивске целине:

  • цветови расту у башти – лепи, млади, свесни, пролеће доноси живот, радост, љубав.
  • зумбул пита каду како јој је самој. Из питања извире осећање бриге, туге, нежности, сећања.
  • одговор наде исказан је хиперболом којом појачава и наглашава свој осећај туге, бола – небо – лист хартије, гора – калемови, море – мастило.

Примењени стилски поступци: алегорија – проширена метафора на целу песничку слику. Епитети.

Версификациона анализа: песма је грађена нз дијалогу, без строфа и стихова, као народна епика, чак је и у десетерцу.

Врста лирике: народна љубавна поезија.