“Мостови” Иве Андрића

Књижевни род: епика, књижевна врста: лирски запис

Пронађите на Јутјубу линкове о Иви Андрићу, о додели Нобелове награде, о његовом раду. Чујте његов глас. Погледајте свеј!

Андрићевом музеју.

Погледати снимак Мост у Вишеграду  на Видеопедији.

 

Тема: Андрић говори о значају мостова, њиховој вредности и лепоти.

Врста епског дела: лирски запис је врста прозног текста у којем писац казује своја размишљања и осећања. У њему нема развијених ликова или догађаја.

Тематске целине – композициона анализа:

  • Значај и вредност мостова: међу великим делима грађевинарста и архитектуре издвајају се мостови “важнији од кућа, светији од храмова, свачији, једнако потребни”.
  • Врсте мостова: сваки је описан уз коришћење мноштва придева: велики каменити су сиви, зарудели, окрзани, пуни пукотина, потичу из ишчезлих епоха; железни су танки, затегнути, дрхте, звуче, намењени су генерацијама које тек долазе; дрвени су изглоданих греда, поигравају и звече; они саграђени од брвна или два су најпростији и најлакши.

Стилски поступци: дескрипција или опис је облик приповедања у којем се користи мноштво епитета. Епитет је придев или именица у стилској улози.

Идеја дела: мостови су руке које спајају обале и људе; сведоци су прошлости и очи будућности; мостови су симболи пријатељства и мира. Мостови повезују људе, граде се мостови пријатељства, мостови разумевања. Мостови доказују да је човек спреман да савлада сваку препреку, да се бори за бољу будућност.Они су доказ да човек жели да упозна и разуме друге људе.

 

Завршни део часа

 

Утврђивање општих карактеристика овог прозног дела, идејно и тематско повезивање са већ обрађеним текстовима.

 

Задаци: набројте врсте мостова и речи којима се најбоље описују, довршите опис једног моста, нацртајте 1 мост.

Задаци – Мостове какве бих желео да саградим за људе.

 

 

 

мост

 

 

 

победа удруживање                                                                                       пут у будућност

људска раса уједињење

мир пријатељство