“Јабука на друму” Вељка Петровића

Јабука 

Тема: јабука опстаје на путу упркос људима.

Тематске целине – композициона анализа:

  • Увод – јабуково дрво расте само у људској заједници.
  • Заплет – однос људи према њој је јако лош. Излетници беру њене цветове, а чобани ситне ране плодове. Чупају је и кидају.
  • Врхунац или кулминација – многи је из обести или немара кидају или чак бацају грудве земље, каменице, туцаник с друма, само да обале који плод. Оштећују је и рањавају.
  • Перипетија – она још стоји и рађа.
  • Расплет – као да плаче. Човек би требало да се стиди.

Ликови: јабука је приказана као живо биће, персонификована. Она чини човеку добро, дочекује га својим хладом, лепотом и плодовима, а за то бива кажњена рањавањем и ломљењем.

Цео текст се може посматрати као алегорија о добром у животу. Јабука је човек достојанствен, одговоран, радан, који свој живот развија – слика човека у свету неправде, недостојности, неодговорности.

Стилски поступци: опис, придеви и персонификација.

Идеја дела: природа поступа по божјим законима – она на зло увек узвраћа добрим.