“Деобе” Добрица Ћосић

Уводни део часа

Материјално-психолошка припрема:

Прочитати текст, податке о писцу, одредити значења непознатих речи.

Главни део часа

Тема: народ покушава да се одбрани од непријатеља.

Врста епског дела: одломак из романа “Открића”.

Историјска основа: време Другог светског рата, 1941, Немци су у селу Трнова све мештане одвели

у цркву и запалили је.

Тематске целине – композициона анализа:

1) Увод – покушај народа да се одбрани ћутањем и миром. -говоре истину, али уместо

простих бројева казују животну причу чланова породице, као да желе да дају до знања да

то нису бројеви, већ људи. Број постаје синоним смрти и жене не дају да се деца броје.

Мотив светлости у почетку је нада. Светлост касније појачава црну боју.

2) Заплет – свађа и страх рађају издају, у човеку се буди основни нагон за животом. “око ћу да

издам, крв ћу да издам, мајку ћу да издам”.

3) Врхунац или кулминација – Милaн Бабовић у име свих говори и речи сада постају симболи

новог живота у сећању и делима.

4) Перипетија – нада у спас се јавља када се види траг хуманости на лицу Немца. Девојке

причају најлепше речи српског језика. Али, не вреди.

5) Расплет – пуцањ је наговештај краја.

Ликови: Милош Бабовић.

Полилог – говор мноштва, недефинисан ликовима.

Стилски поступци: без знакова навода или управног и неуправног говора. Управни говор је

препознатљив и у ужем слогу.

Идеја дела: светлост у души је светлост за векове.

Завршни део часа

Опште карактеристике прозног дела, идејно и тематско повезивање са већ обрађеним текстовима.