“Куће и кућишта заборавише” Милош Црњански

 

Уводни део часа

Материјално-психолошка припрема: какав је у ратовима морал нападача, а какав оних који

бране слободу. Како се осећа војник који гине за туђу, а не за своју земљу. Наши војници су

морали често да се боре за туђу земљу.

Прочитати текст, податке о писцу, одредити значења непознатих речи.

Главни део часа

Тема романа – учешће српског добровољачког пука под командом Вука Исаковича у саставу

аустријске војске на ратиштима Европе за интересе Аустријског престола.

Врста епског дела: одломак из романа “Сеобе”.

Историјска основа: време сеобе Срба у 18. веку у Аустрију под притиском Турака. Аустрија користи

Србе у борби против Турака.

Тематске целине – композициона анализа:

1) Увод – нерасположење и клонулост пук исказује своју бол певањем и урлањем – поређења

– као пребијено псето, понизан и тих, као стадо, зором као пијан. персонификација – пукје

оживљен и представљен као један човек.

2) Заплет – тренуци ужурбаности , хаоса, безумља. прелазе преко мостова, огорчени и

бесмислени. Одлазе у рат. Родбина их још прати, али све више одустаје. Они улазе у свет

неразјмљив и недокучив, иду у тајанствену и незнану земљу.

3) Врхунац или кулминација – потпуна празнина. Губе свој идентитет, сећања, остаје само

бол и празнина. Градацијом антиклимакс је приказано губљење сећања војника.

4) Перипетија – Исакович почиње да их вежба и тера да вежбају, да би испунили своје мисли

нечим другим.

5) Расплет – постижу пуну ратну форму и заборављају своје куће.

Ликови: колективни лик – пук. има заједничке особине, живот и схватање општег стања. Све се

дешава пуку као целини и о њему се говори у једнини. Персонификацијом је оживљен пук.

Стилски поступци: поређења и персонификација.

Идеја дела: антиратна порука – стравично је и бесмислено гинути за туђе интересе.

Завршни део часа

Опште карактеристике прозног дела, идејно и тематско повезивање са већ обрађеним текстовима.