Лирика

Осим основних књижевних лирских врста, постоје и: елегија, химна, дитирамб, епиграм, епитаф, посланица, похвала, сонет, канон, канцона…