“Ветар” Иван В. Лалић

Тема песме: сећања на детињство

Врста лирике: мисаона уметничка поезија

Мотивске целине:

  1. успомене дечака – лирског субјекта, исказане су кругом симбола – ветар је централни симбол живота, промена, стварности. Ветар је „сав зелен“ потекао из шума Маљена, Дечак је опкољен њиме, сва су врата закључана, „Ветар је под прозором“, мајка дечака штити од утицаја живота.

Он је сигуран у њеном окриљу док је још мали. Ветрови живота шибају и бичују. Немир дечака је слутња несигурне будућности.

Мајка је симбол заштитничке руке, брижности и љубави. Она осећа страшан утицај ветра и ноћи и труди се да из дечаковог живота уклони све страшно.

Ноћ је симбол свега злог, страшног, непознатог од чега је дечак заштићен у кући.

  1. Дечакова молитва, лирски субјекат исказан лирским Ја – 1. лицем једнине, у којој се он обраћа анђелима, који треба да сачувају његов сан и његов живот.
  2. Преплићу се прошлост и будућност, дечак је одрастао и сећања на сигурност у родном дому намећу мисао о људској кратковекости и пролазности.

Стилске одлике – слободни стих – настао је у другој половини 19. века, као израз побуне против традиционалних метричких облика, односно против прописаних и прихваћених правила у грађењу стихова. У поезију слободним стихом уђу и ритам и мелодија живог говора.