“Песма о песми” Јован Јовановић Змај

 

Почетак саме “Песме о песми”:

Кад се оно с прва греха небо наоблачи,

те мораше људи из раја изаћи –

ко кад сиви соко сломи своје десно крило,

тако им је горко, тако тешко било.

Један другог болно гледа:» Овако се живет не да!

Та ми канда нисмо људи – празна срца, празне груди,

у празнини муке с’јате – зар нас клетве дотле прате?

ил’ ће очај да нас страти, или ћемо подивљати?»

На тај вапај, на те гласе, творац света смилова се:

«Ја досудих вашем греху тежак део,

ал да тако тежак буде, нисам хтео.

Сиђи доле, ћери моја најмилија.!»

И кћи сиђе – то је била поезија.

 

Тема текста – песма снажи људску душу.

Мотивске целине:

  • песма људску душу крепи, подстиче добро расположење, уме да теши и бодри.
  • песма се пева на крилима љубави, у окриљу вере и наде.
  • «Песма мора бити света,

бити чиста,

баш ко звезда у висини

што се блиста.»

Само искрена песма, из дубине душе има вредности, има снаге.

Врста лирике – Мисаона уметничка поезија је врста уметничке лирике у којој песник пева о својим размишљањима, мислима, идејама, о вредностима живота.

Песма има снажно ритмичко дејство , и својим порукама подстиче човека да се бори, да буде снажнији, јачи, али и да воли и нада се бољем.

Мотивске целине:

1.“где се клоне, где се пада,

-Песма снажи“

У песми је скривена утеха, она бодри и подстиче народ на одбрану и борбу за слободу, наше су народне песме вековима чувале народну историју и подстицале народ да се угледају на јунаке народне поезије.

 

2.“а што песма чеду жели,

То је – рајско“

Прво што дете чује, то су песме, успаванке, то су нежни мајчини стихови. Они потичу из дубина мајчине душе, из њене љубави према детету.

 

3.„“Јер у песми нема мржње,

Љубав влада,

У песми је цветак вере,

Мелем нада“

 

Она све заокупља својом љубављу, у њој је заметак, цветак вере, вере у друге људе, у бољу будућност, у себе, као и мелем наде – нада да ће бити боље.

 

4.“Мора бити обасјана

Истинита“

Песма мора бити искрена, из душе, из пуна срца.

 

Завршни део часа:

Порука: Песма је светиња, њене су поруке вечне, искрене .

 

Стилске одлике песме:

Писана је у осмерцу и четверцу, кратком и брзом стиху, са парним римама. Својим ритмом, брзим и повезаним подстиче човека на борбу, на одлучност и сигурност.

Проучити улогу глагола у песми – необично у лирици. То песму чини ангажованом, подстиче на активности.