“Прича о Светом Сави”, Матија Бећковић

Матија Бећковић чита своју песму. Послушајте!

“Кренуо је Савиним стопама,

ка Савином извору,

На Савином врху,

Куда и ми идемо,

Јер другог пута и нема.”

Савиним стопама               Ка Савином извору            на Савином врху

школовање                                образовање                                     више знања

култура                                        традиција                                 поштовање

поштовање                               васпитање                                 одговорност