“Зимско јутро” Војислав Илић

Погледај презентацију

Тема текста: опис зимског јутра у равници.

Мотивске целине:

  • Мраз и снег су зауставили живот у равници. Мраз је спалио лишће, снег је прекрио поља и куће. Видокруг је широк, али нигде нема покретани звука.
  • Мир зисмког јутра ремети петао својим гласом и лепетом крила и најављује нови дан. Први је знак живота.
  • Ловац са псима наговештава скоро буђење људи, чује се звиждук и види се он како жури. Погурен, сличан хоризонту, нестаје. Очекујемо буђење.
  • Мир зимског јутра ремети само шум ветра. Светлост је све јача, слика је опет без покрета и звука. осим шума слеђених гранчица. Ова строфа је у супротности (контрасту) са претходом строфом и чине целину са првом строфом.

Идеја: кроз опис природе песник исказује и своје осећање мира и спокојства у таквом пејзажу.

 

Примењени стилски поступци: епитет.

Врста лирике: описна поезија или дескриптивна поезија је врста уметничке поезије укојој песник кроз опис природе исказује своја осећања. У овој песми осећање спокоја.