“Лето на висоравни” Стеван Раичковић

 

Занимљив приказ кроз Тинглинк.

Подсетити се дефиниције дескриптивне лирике.

Тема: опис поља после кише

Мотивске целине:

  1. Сунчев сјај истакнут је речима које у свом значењу садрже овај мотив: сјало, сунце, огледало, сјати.
  2. Контраст појачава сјај сунца у тренуцима док пада киша.  Лирски субјект нам омогућава  уз помоћ три тачке сами допуњавамо пејзаж;
  3. ИЗузетна снага детаља у трећој мотивској целини: корњачин оклоп и лишће смокве.