“Подне” Јована Дучића

Док читате песму, замишљајте боје!

Погледајте снимак са “Видеопедије”.

подне

Тема текста: опис поднева над острвом.

Мотивске целине: два дела песме. У првом је описана природа, а у другом пишчева осећања.

  • опис острва у подне: доминира “младо крупно сунце пуно плама”, а боје су у контрастима: зелене боје шуме, љубичасте горе и модро море су супротност светло жутој, белој и сјају сунца над њима. Готово без знака живота, покрета, једино се појављује сребрни галеб. Осећање мира и спокоја избија из прве три строфе.
  • Овакав опис природе постаје у песниковој души извор хармоније, мира и спокоја. Враћају сећање на родни крај и спокој детињства.

Примењени стилски поступци: опис је остварен многим епитетима, али и бојама. Светлост је остварена и глаголима: светли, светлуца, трепти, светли, пали. Коришћена је персонификација.

Версификациона анализа: пет строфа од по четири стиха, катрени, дванаестерац, обгрљена рима.

Врста лирике: дескриптивна или описна поезија.

 

 

Над острвом пуним чемпреса и бора,

Младо, крупно сунце пржи, пуно плама;

И трепти над шумом и над обалама

Слан и модар мирис пролетњега мора.

 

Љубичасте горе, гранитне, до свода,

Зрцале се у дну; мирно и без пене,

Површина шушти и целива стене;

Свод се светли топал, стаклен, изнад вода.

 

Прах сунчани трепти над испраним песком,

И сребрни галеб понекад се види,

Светлуца над водом. И миришу хриди

Мирисом од риба и модријем вреском.

 

Све је тако тихо. И у мојој души

Продужено видим ово мирно море:

Шуме олеандра, љубичасте горе,

И блед обзор што се протеже и пуши.

Немо стоје у њој сребрнасте, родне

Обале и врти; и светли и пали

Младо, крупно сунце; и не шуште нали –

Галеб још светлуца. Мир. Свуда је подне.

 

 

Поред воде

 

Пут месечев сребрн низ море се види,

Лежи бесконачан врх заспалих вала.

Мир. Задњи је талас дошао до хриди,

Запљуснуо сетно и умро крај жала.

 

Ноћ мирише тужно чемпресовом смолом.

Небо пепељасто. И копно и вода

Кô да ноћас дишу неким чудним болом,

Тиха туга веје са далеког свода…

 

А сто срца ноћас куцају у мени,

И цело ми биће буди се и диже

Часом некој звезди, а час каквој жени.

 

Све кипи у мени, ко плима кад стиже:

Као сад да постах! Докле звезде броде

Једне безимене ноћи, поред воде.