“Поље” Јована Дучића

Књижевни род: лирика, књижевна врста: описна или дескриптивна песма

Описна или дескриптивна поезија је врста уметничке лирике у којој песник кроз опис природе исказује своја осећања.

Замислите слику коју бисте нацртали и обратите пажњу на боје.

 

Тема песме: опис лета у пољу

Мотивске целине:

  1. Опис поља и реке: све је богато и сочно: жита су зрела, златна, као и сунчев сјај којим се пресијава купина, одсјај сунца у потоку и топлота расипају се свуда. Дан је светао и сунчан, блиста, наговештава спокојну, мирну будућност. Боје наговештавају живот, светлост, богатство, сјај, сунце.
  2. Друга страна лета – суша. Контраст претходној строфи. Прашњив пут по коме се мрави вуку, а звук зрикаваца је сталан и гласан у време великих врућина. Железна жица је струна на којој они свирају. Боје су сиве, црне и сребне.
  3. Сваки дан у природи је борба за живот описана је кроз јастреба и скакавце. Светлост сунца, његов сјај и злато је његов залог за будућност.

 

Стилске фигуре: контраст је поређење по супротности, епитет.