“Домовина” Душан Васиљев

      Тема текста: искрена, дубока и непомућена љубав према домовини.

Мотивске целине:

  • Домовина није географски појам, домовину чине људи, њихов живот, њихов рад и труд, класје, домовина су и наши преци и њихови гробови, и ваздух који дишемо – цео један живот.
  • Домовину чине , наша маштања, наша стремљења, то су снови о нечему лепшем и веселијем.
  • Домовина је наша будућност, наша нада.

Идеја: човек се својим рођењем, наслеђем и васпитањем везује за домовину. Љубав према домовини доказује се делом, учењем, радом.

Домовина

Примењени стилски поступци: епитети.

Версификациона анализа: четири строфе од по четири стиха – катрени, рима унакрсна.

Врста лирике: родољубива.