“На Газиместану” Милана Ракића

Тема текста: Песник слави подвиге српских јунака у Косовској бици и брани младе генерације.

Мотивске целине: песма има две целине.

  • Прве три строфе говоре о величини и значају битке на Косову пољу, сјајним ратницима и свесној жртви коју подносе. Песник пореди снагу битке са олујом (метафора). То је химна славним јунацима Косовског боја.
  • У другој целини песник брани садашњу генерацију од клевета и тврди да ће свако дати свој живот за отаџбину.

Идеја: “Ја ћу дати живот, отаџбино моја, знајући шта дајем и зашто га дајем”.

Примењени стилски поступци: апострофа – ја ћу дати живот, отаџбино моја… епитети – сјајни, метафора – олуја – борба, Косово – јама…

Версификациона анализа: шест строфа од по четири стиха, дванаестерци, укрштена рима.

Врста лирике: родољубива уметничка поезија.