“Србија” Оскар Давичо

 

Уводни део часа

Материјално-психолошка припрема: објављена је 1939. године у време тешких економских и социјалних прилика.

Прочитати текст, упознати се са основним биографским подацима писца, утврдтити значења

непознатих речи.

Главни део часа

Тема текста: “Ој, Србијо, међу бунама, ој, Србијо, међу људима, ој, Србијо, међу песмама у грудима, ој, Србијо, буно међу народима.”

Мотивске целине: три слоја песме су повезана међусобно: родољубље, социјалне прилике и бол

песника због таквог стања и револуционарне тежње.

Родољубље је исказано песмом, кроз њу је сачуван понос и јунаштво, срж народног бића. У њој је

чувано јунаштво, борба за слободу, љубав и радост наших предака. Србија има светлу

слободарску традицију – то је земља буна и ратова.

Социјални мотиви су исказани набреклом Мачвом и отеклим трморављем који асоцирају на

плодну земљу, али и поред тога сељаци су гладни. Људи су огрубели, тешко раде, деца запуштена.

Србија је пољопривредао богата земља, али са мноштвом сеоске сиротиње.

Револуционарни мотиви су исказани кроз постојање хајдука и жељу да се овакво стање промени.

У Србији се рађа нова буна, нов отпор сељака.

Идеја: треба се борити за бољу будућност.

Примењени стилски поступци: апострофа –

Ој, Србијо, персонификација – ја знам сва твоја лица, очи…

поређење – плаче као крв грожђа…

метафора – Србија – милошта мека, лављи зуби.

Версификациона анализа: неједнаке строфе и стихови.Стихови су од четверца до осамнаестерца.

Врста лирике: социјална уметничка поезија са елементима родољубиве.

Завршни део часа

Утврдити одлике лирске врсте, припремити се за изражајно читање или рецитовање.