“Бисерне очи” Сима Пандуровић

Врста лирике: љубавна уметничка поезија.

Тема текста: «туга једних очију бисерних»

Мотивске целине:

  1. сећање на љубав, бескрајну и вечну, буди бол у души, «на плими уздаха немих и бескрајних», сећање на изгубљену љубав исказано је речима – дух јесени, туга, плима уздаха – бисерне очи
  2. Ова је љубав била чедна, скривена, више чежња. «чежња наших снова»

Љубав је – скупоцена, скривена успомена, пуна нежности и туге.

Боје – плава, мутна, жута.

  1. «када звезда моје судбе зађе», у вечности, лебдеће сетан осмех једних очију бисерних.

бисерне очи- сјај хладан, леден,

Стилске фигуре – метафора, поређење – као дух јесени, ко туга, ко лелујав, меки сјај

епитети – лишћа свела, жеља тајних, уздаха немих и бескрајних, тиха сугестија…