“Бисерне очи” Сима Пандуровић

Добар дан, драги моји. Срећемо се данас са једном од најдубљих љубавних песама наше књижевности и песнику модерне.

Прочитајте нешто о биографији песника.

Послушајте песмуу извођењу самог аутора: 

Знате ли шта значи реч – сугестија? Suggestion? ‘У овом поетском случају, наговештај, слутња.

Да бисте песму разумели, прочитајте у читанци метафоричка значења бисера. Али, знате ли како настаје? Шта је у његовој основи?

Да, зрнце песка. И то зрно жуља шкољку и она га зато облаже седефом. Што га више облаже, то је бисер све већи. Што је бисер све већи, то је све више жуља.

!. Али, шта то у пренесеном значењу значи? Зрно песка у сваком бисеру?

ОВО ЈЕ ПРВО ПИТАЊЕ НА КОЈЕ МИ МОРАТЕ ДАТИ ОДГОВОР.

Да послушамо анализу песме.

 

 

 

 

Врста лирике: љубавна уметничка поезија.

Тема текста: «туга једних очију бисерних»

Мотивске целине:

  1. сећање на љубав, бескрајну и вечну, буди бол у души, «на плими уздаха немих и бескрајних», сећање на изгубљену љубав исказано је речима – дух јесени, туга, плима уздаха – бисерне очи\ Градацијом кроз песму казује своја осећања према девојци:
  • сугестија,
  • сјај                     једних очију бисерних
  • осмех

Симбол је стислка фигура пренесеног значења која конкретним појмом упућује на апстрактна значења појма.  Очи, бисер, шкољка

Лирски субјект пореди своја осећања љубави  са духом јесени у природи. Тим повезивањем наглашава њихову тугу, али и вечност.

2. Ова је љубав била чедна, скривена, више чежња. «чежња наших снова»

Љубав је – скупоцена, скривена успомена, пуна нежности и туге.

Боје – плава, мутна, жута.

  1. «када звезда моје судбе зађе», у вечности, лебдеће сетан осмех једних очију бисерних.

бисерне очи- сјај хладан, леден,

Стилске фигуре – метафора, поређење – као дух јесени, ко туга, ко лелујав, меки сјај

епитети – лишћа свела, жеља тајних, уздаха немих и бескрајних, тиха сугестија…