“Кажи ми, кажи” Јована Јовановића Змаја

Тема текста: тражење имена за своју драгу.

Мотивске целине:

  • песник тражи ново име за своју љубав јер ниједно није довољно велико и лепо да изрази његова осећања јер је и он сам песник и жели да пронађе посебно, јединствено име.
  • Имена су исказана у метафорама: дико, снаго, лане, благо. Дика је понос, снага је срећа, спокојство, лане је блага, нежна душа, благо је вредност, непроцењива.
  • Бројна су имена од миља у Србији (хипокористике).
  • Песник није задовољан постојећим именима. Жели да нађе ново, потпуно другачије, засебно, најлепше, каква је и његова љубав.

Примењени стилски поступци: метафорично казана најлепша имена у српском језику.

Версификациона анализа: стихови од пет слогова, петерци без строфа и са ретком римом.

Врста лирике: уметничка љубавна поезија.

Порука – име мора да буде потпуно ново и другачије јер је песникова љубв јединствена и непоновљива.