Занимљивости о Змају

Прва разгледница у свету одштампана је 1871. године у Бечу и то захваљујући сарадњи књижевника Јована Јовановића Змаја и Аустро-угарског поручника Петра Манојловића, а послата је у Сомбор!  Прву серију разгледница у Србији урадила је књижара Велимира Валожића, а појавила се 1895. године.