“Шашава песма” Мирослав Антић

Шашава песма“, презентација

Тема – прича девојчице о љубви

Мотивске целине :

  1. девојчица, лирски субјект, кроз разговор открива скривени свет својих симпатија (своје љубави) . Разговара са мајком о дечацима
  2. Открива своја осећања и наде.

Стилска анализа : Песма је исказана дијалогом девојчице и мајке. На тај се начин наглашава њихова блискост, нежност, искреност, али и подстичке занимљивост.