“Прве науке” Доситеја Обрадовића

 Погледајте презентацију “Срби у 18. веку”

Савети, да ли их волите, радо прихватате, да ли их треба давати младима? “На туђем искуству се учи”.

 

Тема: Савети младим људима исказани кроз причу о        младалачком животу и почињеним грешкама.

Врста епског дела: аутобиографија, врста научнопопуларне уметничке књижевности. ”Живот и прикљученија”.

Историјска основа: живот Доситеја Обрадовића.

Тематске целине – композициона анализа:

  • Доситејево размишљање и понашање у младим данима:

-под утицајем је црквених књига које је научио напамет, али их није разумео.

-жели да постане светац, да се пече у пустињи – нелогичне жеље.

-не слуша савете свог тутора, мисли да је у свему у праву.не зна да није способан да о свему добро одлучује

-сваку ствар овлаш погледа јер је одвише сигуран у себе

-неће се женити јер то свеци не раде.

. -нема установљен критеријум вредности у животу

  • Доситејево размишљање и понашање када је одрастао, када схвата своје грешке:

-млађи старијег да слуша, деца да се родитеља не одричу, да човек праведно живи

-дете нека чита оно што је за његове године, што може да схвати.

-младог човека треба формирати и образовати добро док је још млад

-треба слушати друге али п бити опрезан и мислити својом главом.

-сваку ствар треба са свих страна сагледати да би се у потпуности разумела.

-најтеже је суочити се са сопственом несавршеношћу.

 Ликови: искрено говори о свом животу и грешкама које је направио. Многе од њих се дешавају и данас.

Стилски поступци: приповедање у првом лицу.

Идеја дела: млади треба да буду најбољи могући и њима треба подредити сав свој рад. Образовање и наука су најважнији јер се њима стварају одрасли људи и образује нација. Образовању и васпитању младит треба подредити рад школа исвих друшвених актинвости.