“Мемоари” Прота Матеја Ненадовић

Материјално-психолошка припрема: подсетити се цикслуса ослобођења Србије и Црне Горе.

Прочитати текст, податке о писцу, одредити значења непознатих речи.

Главни део часа

Тема: дахија Фочић мехмед- ага на превару хвата и убија два кнеза, Бирчанина Илију и Алексу

Ненадовића.

Врста епског дела: мемоари.

Историјска основа: догађаји који претходе Првом српском устанку 1804. године.

Тематске целине – композициона анализа:

1) Увод – Фочић Мехмед ага издаје заповест да се тајно погубе сви кнежеви, а он ће ову

двојицу.

2) Заплет – неморалан, намерава да узме откуп и да их убије. Турци Ваљевчани неће то да

кажу, већ се изговарају. Срби дају све. Алекса не верује да ће их ослободити и наговара да народ

не даје за њихов откуп, јер неће изаћи живи.

3) Врхунац или кулминација – српски кнежеви траже часну смрт.

4) Перипетија – народ је сакупљен да посматра погубљење, а Фочић Мехмед ага се

оправдава писмом у којему је очигледна сарадња Апексе и Немаца.

5) Расплет – Фочић убија кенжеве и главе њихове ставља на чардак.

Ликови: историјиски ликови. Мемоаре је написао син кнеза Алексе Ненадовића, прота Матеја

Ненадовић, а објавио унук Љубомир Ненадовић.

Стилски поступци: приповедање у првом лицу, приповедачки презен, чиме се постижу

непосредни и снажни доживљаји текста.

Идеја дела: велике жртве и велика дела треба памтити.

Завршни део часа

Опште карактеристике прозног дела, идејно и тематско повезивање са већ обрађеним текстовима.