“Писма из Италије”, Љубомир Ненадовић

Занимљив приказ кроз триплајн.