Интервју

Интервју је врста новинарског изражавања.