Извештај

Извештај је најчешћи облик извештавања у новинарству. У њему нема личног става онога ко пише. У својој основи има особине вести, мора да одговори на питања: ко, шта, када, где, како и зашто. Дужи је и детаљнији од вести, догађај прати хронолошки, пратећи ток радње. Извештај мора бити актуелан, важан, занимљив, истинит. У њему не сме бити личног става, стилских улепшавања онога ко пише. Језик и стил извештаја је књижевни.

Користећи задатак ваше другарице, напишите извештај о њеној посети:Моја посета Музеју Николе Тесле.