Питања за моје весељаке осмаке! Мало историјског изучавања!

На питања одговарате писмено, кратко, на папиру који ћете ми предати у понедељак.

 1. Зашто Вук говори и пише ијекавским изговором кад је рођен у Лозници, а она припада екавском изговору?
 2. Који је став о језику заједнички Доситеју, Вуку и Јернеју Копитару?
 3. Којим је изговором написани први “Српски рјечник”?
 4. У чему је разлика између “Писменице”и “Српске граматике”?
 5. Која је прва српска граматика?
 6. Чије су речи :”Пиши као што говориш”?
 7. Чије су речи: “Читај како је написано”?
 8. Зашто вуков “Рјечник” није у друштву прихваћен добро? Наведи бар три разлога.
 9. Према родном месту Доситеја, Вука и Мркаља одредите којим дијалектима и изговорима би требало да говоре данас?
 10. Објасни назив Мркаљеве књиге “Сало дебелога јера или азбукопотрес”. Зашто “сало”, зашто “азбукопотрес”?
 11. Ко су Лужички Срби и откуд они у Немачкој?
 12. У којим земљама се користе језици романске групе?
 13. Који језици припадају германској групи језика?
 14. Колико се језика говори у Индији?
 15. Зашто се језичка група зове индоевропски језици?
 16. Подвуци правилно написане називе књига: “Први српски рјечник”, “Први Српски ријечник”, “Први Српски Рјечник”, први “Српски Ријечник”, први “Српски ријечник”, први “Српски рјечник”, “Горски вијенац”, “Горски вјенац”, “Песме Бранка Радичевића”, “Песме” Бранка Радичевића, “Мала простонародна славеносерпска пјеснарица”, “Мала простонародна славеносербска песмарица”, “Мала простонародна славеносербска пјеснарица”, “Мала простонародња славеносербска пјеснарица”.

2 thoughts on “Питања за моје весељаке осмаке! Мало историјског изучавања!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s