Један занимљив час – слагање метода!

Час обраде  текста “Небеска Река” замишљен је као слагање различитих метода, кроз групни рад ученика 5/3. Резултат је мерљив и веома добар. А ученици су одушевљени. Погледајте и сами!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s