План припреме за осмаке

Користан савет: обновите области које ће се радити унаред!

Распоред рада обнављања градива

Укупно 11 часова у току полугодишта и 10 након завршетка осмог разреда

Термин: понедељак, 7. час

Обнављање ће се радити кроз вежбања, тако да ученици морају да се припреме за час.

 1. Служба речи, субјекат, предикат, објекат, безличне и непотпуне реченице
 2. Прилошке одредбе, атрибут, апозиција, апозитив, предикатска и комуникативна реченица
 3.  Синтаксичке јединице (реч, синтагма, реченица), глаголски облици
 4.  Глаголски облици, значења глаголских облика
 5.  Врсте речи – именице, придеви, заменице, бројеви, глаголски вид и род
 6. Непроменљиве врсте речи, акценат, стилови
 7. Гласовне промене
 8. Историја језика, дијалекти, Вук Караџић
 9. Зависне, независне реченице, стилске фигуре
 10. Народна књижевност – епика
 11. Народна књижевност – лирика, лирско-епске врсте
 12. Уметничка књижевност – епика, лирика, драма (двочас)
 13.  Облици казивања, стилске фигуре, елементи епике, врсте стиха, врсте строфе, риме (двочас)
 14. Врсте излагања, технички елементи текста, технички опис, припведање, облици новинарског изражавања, кључне речи, писмо, формулар, приповедач (двочас)
 15. Правопис (двочас)
 16. Резервни часови уколико будемо радили спорије

Наставник српског језика

Мр Маја Анђелковић Шегуљев

 

Треће место за наш пројекат у Румунији и Тунису!

Националне агенције иТвининга ових земаља организују национална такмичења за учешће својих наставника у пројектима. Наш пројекат “Tell me your story” добио је трећу награду у Румунији и у Тунису!

This slideshow requires JavaScript.