Модерне технологије у настави

Телефон и добро упутство – довољно за рад на часу? Наравно!

Писали смо пејзаж. Ученици су добили задатак да пронађу детаљ који им се свиђа, сликају га мобилним телефоном (после могу да увећају снимак или га уреде филтерима) и да, по датом упутству, напишу опис природе, обраћајући пажњу на детаље.

Сваки разред је отворио Вајбер-групу и у њу су послали своје слике и радове. Задатак је следећи: упоредити слике и радове, уочити квалитетне описе, истаћи оне који су специфични, повезати текстове и описе.

Вршњачко учење, модерне технологије, Карађорђев парк, пејзаж и петаци…

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s