Конференција Менсе “Даровитост, образовање, развој”

У Београду је 31. јула, 1. и 2. августа у хотелу “Метропол” одржана друга Конференција Удружења Менса. Конференција је била посвећена образовању, примерима добре праксе и анализом стања. На овој конференцији представила сам свој рад: “Нормативна решења и практичан рад”. Рад је објављен у Зборнику радова са Конференције.