Мобилни телефони у настави – за и против

Говорим као један од петнаест говорника на међународној конференцији у Будви, пред 180 најбољих наставника старе Југославије

https://sway.office.com/KUsvAcEGaxSzxZ4O
Мобилни телефони у настави: за и против
Предавач: мр Маја Анђелковић Шегуљев
Go to this Sway