Мапе ума, графикони и табеле у настави Српског језика и књижевности (61. Републички зимски семинар)

Хвала свим колегама који су узели учешћа у раду на овим радионицама. У презентацији ће се наћи сви ваши цртежи, планови и графикони. Научили смо много. Видимо де следеће године!