“Покондирена тиква”, Јован Стерија Поповић

Прочитајте одломак из читанке. У свесци упишите назив текста и име писца. Целу представу можете погледати на овом линку: https://www.youtube.com/watch?v=7LRhzOLA83o

Послушајте видео и погледајте анализу на овом линку.

Запишите у свескама назив текста и име писца, књижевни род и врсту. На страни 168. у читанци постоји објашњење врста комедије.

Одговори на четири питања у свесци. Леп викенд вам желим!