20. март – 7. разред, “Мртво море”

Добар дан, драги моји.

Прочитајте одломак у читанци “Мртво море”. Прочитајте питања иза текста. Размислите о њима.

Послушајте снимак на линку  https://www.youtube.com/watch?v=04IoH_vYRKo

Нађите на овом блогу текст. Пратите врсту књижевности, књижевни род и врсту.

Јесте ли успели да нађете анализу?

Ако нисте, на овом је линку: ако нисте, нисте правилно одредили књижевни род и врсту.

Запишите у свескама назив текста, под наводницима, књижевни род и врсту. Запишите шта је сатира, шта иронија. Пошаљите ми.

Покушајте да објасните однос околине према песнику, уметнику и научнику у пар реченица у свесци. Зашто се тако односе? Какву они имају корист од таквог односа?